Skoolkalender: 2017

Eerste kwartaal

 

 

 

 

Skole heropen

Onderwysers

Maandag

09-01-2016

09:00

Skole heropen

Leerders

Woensdag

11-01-2016

07:40

Skole sluit

 

Vrydag

31-03-2016

11:00

Tweede kwartaal

 

 

 

 

Skole heropen

 

Dinsdag

18-04-2016

07:40

Skole sluit

 

Vrydag

30-06-2016

11:00

Derde kwartaal

 

 

 

 

Skole heropen

 

Maandag

24-07-2016

07:40

Skole sluit

 

Vrydag

29-09-2016

11:00

Vierde kwartaal

 

 

 

 

Skole heropen

 

Maandag

09-10-2016

07:40

Skole sluit

Leerders

Woensdag

06-12-2016

10:00

Skole Sluit

Onderwysers

Vrydag

08-12-2016

10:00

 

Openbare Vakansiedae

01 Januarie Nuwejaar
21 Maart Menseregtedag
25 Maart Goeie Vrydag
28 Maart Gesinsdag
27 April Vryheidsdag
01 Mei Werkersdag
02 Mei Openbare vakansiedag
16 Junie Jeugdag
17 Junie Skool vakansiedag
08 Augustus Skool vakansiedag
09 Augustus Vrouedag
24 September Erfenisdag
16 Desember Versoeningsdag
25 Desember Kersdag
26 Desember Welwillendheidsdag