Skoolkalender: 2016

Eerste kwartaal

 

 

 

 

Skole heropen

Onderwysers

Maandag

11-01-2016

09:00

Skole heropen

Leerders

Woensdag

13-01-2016

07:40

Skole sluit

 

Vrydag

18-03-2016

11:00

Tweede kwartaal

 

 

 

 

Skole heropen

 

Dinsdag

05-04-2016

07:40

Skole sluit

 

Vrydag

24-06-2016

11:00

Derde kwartaal

 

 

 

 

Skole heropen

 

Maandag

18-07-2016

07:40

Skole sluit

 

Vrydag

30-09-2016

11:00

Vierde kwartaal

 

 

 

 

Skole heropen

 

Maandag

10-10-2016

07:40

Skole sluit

Leerders

Woensdag

7-12-2016

10:00

Skole Sluit

Onderwysers

Vrydag

9-12-2016

10:00

 

Openbare Vakansiedae

01 Januarie                     Nuwejaar
21 Maart                        Menseregtedag
25 Maart                        Goeie Vrydag
28 Maart                        Gesinsdag
27 April                          Vryheidsdag
01 Mei                           Werkersdag
02 Mei                           Openbare vakansiedag
16 Junie                         Jeugdag
17 Junie                         Skool vakansiedag
08 Augustus                    Skool vakansiedag
09 Augustus                    Vrouedag
24 September                 Erfenisdag
16 Desember                  Versoeningsdag
25 Desember                  Kersdag
26 Desember                Welwillendheidsdag