VCSV

Laerskool Bloemfontein - VCSVLaerskool Bloemfontein het 'n aktiewe VCSV-tak met agt personeellede wat hierby betrokke is. Byeenkomste is Woensdae gedurende pouse. Gereelde besoekers is Creari en die Vrystaatse diensjaarspan.

Spesiale aktiwiteite soos Pinksterdienste, 'n Christusfees, 'n Jeugweek en 'n Pretdag is van die belangrike gebeurtenisse op ons kalender.